Gweithdy Digidol: Gludlun Sain - Tim Dickinson

Workshop image
Digital Workshop: Audio Collage with Tim Dickinson
  • Gweithdy

Gweithdy Digidol: Gludlun Sain - Tim Dickinson

Gweithdy galw-fewn AM DDIM addas i bobl o bob oed a gallu.
29 Hydref 2019, 10:00am to 3:00pm

Galwch draw i weithdy Tim ar y diwrnod a dysgwch sut y gallwch ddefnyddio synau a gasglwyd o’r ardal leol i greu gludlun sain a gwneud seinweddau gyda synau a ddarganfuwyd. Arbrofwch gyda'i ystod o offerynnau digidol neu dewch o hyd i synau yn Llandudno a'u dal ar eich ffôn i gyfrannu at gyfansoddiad sain unigryw y bydd yn ei greu ac a fydd yn cael ei arddangos ym MOSTYN.

Rhaid i bob plentyn fod yng rghwmni oedolyn.

Booking: 

AM DDIM