Gweithdy Digidol: Paper Things

Workshop image
Digital Workshop: Paper Things
  • Gweithdy

Gweithdy Digidol: Paper Things

Ar gyfer plant 12+ ac oedolion.
1 Tachwedd 2019, 10:00am to 3:00pm

Rydyn ni i gyd wedi gweld sut mae cynorthwywyr personol digidol wedi trawsnewid y ffordd rydyn ni'n rhyngweithio â thechnoleg o Siri i Alexa, a Cortana i Google.

Mae'r gweithdy hwn yn cyfuno crefft â thechnoleg i greu eich cynorthwyydd a reolir gan lais eich hun, wedi'i wneud o bapur a'r rhyngrwyd.

Byddwn yn cyflwyno'r cysyniad o Ryngrwyd o Bethau a sut y gallwn reoli gyda llais ar bethau corfforol i'w hanimeiddio.

Booking: 

Sesiynau 50 munud yn dechrau 10am / 11 am / 1pm / 2pm

Dewiswch amser y sesiwn wrth archebu'ch tocyn

£5.00 yr pen

Nodwch ogydd: Mae angen i chi arbed lle ar gyfer pob person sy'n mynychu'r gweithdy.

Archebu hanfodol.

I archebu lle, via Eventbrite

neu drwy siop MOSTYN ar 01492 879201 (yn ystod oriau agor)