Sgiliau Digidol EDGE: Animeiddio Natur

delwedd gweithdy
trwy garedigrwydd Elly Strigner
  • Gweithdy

Sgiliau Digidol EDGE: Animeiddio Natur

Dysgwch sut i greu animeiddiad byr gyda'r artist Elly Strigner
14 Mai 2020, 9:00am to 29 Mai 2020, 5:00pm
Animeiddio Natur
 
Dysgu i ddefnyddio meddalwedd syml a thechnegau dylunio/gludlun, gydag artist Elly Strigner, i greu animeiddiad byr a chyfrannu at waith celf ddigidol newydd sbon (addas i oedolion a phlant 7+ oed)
 
Trwy wylio ffilm fer 'Sut i' Elly, byddwch yn dysgu sut i greu ac animeiddio llythrennau a geiriau ar thema Natur. Creu animeiddiad hyd at 30 eiliad o hyd ac yna anfonwch eich ffilmiau byr atom i gyfrannu at animeiddiad lliwgar cydweithredol yn seiliedig ar eiriau!  
 
Byddech angen
  • Ffôn smart neu dabled
  • Ap/meddalwedd Stop Motion Studio (fersiwn am ddim neu daledig, does dim ots pa un)
  • Bocs cardbord maint canolig/mawr
  • Siswrn
  • Papur, creonau, pensiliau
  • Tac glas
  • Unrhyw wrthrychau naturiol yr ydych yn eu hoffi (dail, blodau, conau pinwydd, plu)  • (Sicrhewch bod capsiynau YMLAEN am is-deitlau yn y Gymraeg)

Anfonnwch eich  ceisiadau at [email protected] erbyn dydd Gwener 29 Mai i gyfrannu at animeiddiad 'Natur' a fydd yn cael ei arddangos ar wefan a sianeli cyfryngau cymdeithasol MOSTYN.