Jonathan Monk

Jonathan Monk

Picture Post Card Posted From Post Box Pictured, 2014
£40

Cerdyn post
10 x 15cm
Wedi’i lofnodi, argraffiad diderfyn

Mae gwaith Jonathan Monk yn ymestyn i’r gorffennol, gan edrych yn arbennig ar strategaethau artistiaid sy’n gysylltiedig â gwreiddiau celf Gysyniadol a Minimaliaeth. Mae’n mabwysiadu iaith y ddwy genre yma o gelf; mae’n britho ei waith â chyfeiriadau at ei hanes personol, ei deulu a’i fywgraffiad, yn ogystal â straeon bob dydd.

Y teitl yw Picture Post Card Posted From Post Box Pictured ac mae’r gwaith hwn gan Jonathan Monk, yr artist o Brydain sy’n byw yn Berlin, yn rhan o gyfres o gardiau post sy’n cynnwys y rhai sydd wedi’u gwneud ar gyfer lleoliadau yn Efrog Newydd, Llundain, Brwsel a Pharis. Mae pob fersiwn yn y gyfres yn cynnwys llun o’r blwch post agosaf i’r oriel, y sefydliad neu’r siop lyfrau y mae wedi’i gynhyrchu ar ei gyfer. Mae’r fersiwn yma wedi cael ei gynhyrchu ar gyfer MOSTYN ac mae’n cynnwys y blwch post y tu allan i’r oriel. Ar ôl prynu’r cerdyn post, bydd yr artist yn ysgrifennu’r cyfeiriad a’r neges o ddewis y prynwr, ynghyd â’i lofnod. Wedyn bydd y cerdyn post yn cael ei bostio o’r blwch postio sydd yn y llun ar y cerdyn post. Yn achos MOSTYN, mae hwn y tu allan i’r hen swyddfa bost y drws nesaf i’r oriel.

Rydym yn falch o gyflwyno cyfres o rifynnau cyfyngedig gan artistiaid enwog yn rhyngwladol. Mae MOSTYN yn elusen gofrestredig y DU a bydd yr elw o werthiant y rhifynnau yn cael ei fuddsoddi yn ôl yn rhaglen arddangos ac ymgysylltu'r oriel.

Am fanylion pellach am y rhifynnau gan yr artistiaid neu i brynu rhifyn, e-bostiwch: [email protected]