Caffi MOSTYN - cyfle i dendro

image cafe

Caffi MOSTYN - cyfle i dendro

Mae ceisiadau i dendr bellach yn cael eu gwahodd

 

Rydym yn chwilio am weithredwr ar gyfer busnes caffi a digwyddiadau wedi arlwyo MOSTYN. Mae ceisiadau i dendr bellach yn cael eu gwahodd.

Dyddiad cau ar gyfer cais yw 10 yb Dydd Llun 12 Tachwedd 2018.

Am fwy o wybodaeth, lawrlwythwch y ddwy ddogfen tendro yma:

MOSTYN Cafe Tender INFORMATION

MOSTYN Cafe Tender INSTRUCTION

MOSTYN Catering Brief