Cenhadaeth MOSTYN

delwedd

Cenhadaeth MOSTYN


Ein Cenhadaeth

Mae MOSTYN yn oriel celf gyfoes ryngwladol wedi'i lleoli yng Nghymru. Rydym yn cyflwyno celf gyfoes ryngwladol ragorol sy'n ymgysylltu'n feirniadol ac sy'n ysbrydoli ac yn annog pobl i ffurfio a rhannu safbwyntiau newydd ar y byd trwy ein rhaglenni.

Ein Gweledigaeth

 • Cynhyrchu arddangosfeydd celf gyfoes ragorol, sy'n ymgysylltu'n feirniadol ac sydd o bwys rhyngwladol.
 • I ymgysylltu, ysbrydoli a datblygu cynulleidfaoedd amrywiol i ffurfio safbwyntiau newydd ar y byd trwy lens celf gyfoes trwy arddangosfeydd, dysgu, rhaglenni digidol a chyhoeddus.
 • I fagu, cefnogi a hyrwyddo artistiaid wedi'u leoli yng Nghymru yn genedlaethol ac yn rhyngwladol.
 • I fod yn sefydliad celfyddydau uchelgeisiol, gwydn, cynaliadwy sydd â chysylltiad rhyngwladol.
 • I wreiddio yng nghymuned ddiwylliannol, gymdeithasol ac economaidd Cymru a chyfrannu ati.

Ein Gwerthoedd

 • Rhagoriaeth artistig
 • Magu uchelgais
 • Ysbrydoledig
 • Canolbwyntio ar y gynulleidfa
 • Hygyrch
 • Cynaliadwy