RYDYM YN RECRIWTIO: Rheolwr Dyngarwch

delwedd MOSTYN

RYDYM YN RECRIWTIO: Rheolwr Dyngarwch

Hoffech chi weithio ochr yn ochr â'n tîm ym MOSTYN?


Mae MOSTYN yn chwilio am Reolwr Dyngarwch i ddatblygu cyfleoedd i gael ffrydiau incwm ychwanegol, gan gynnwys Rhoddion gan Unigolion / Corfforaethau a Chynlluniau Nawdd, ond heb fod yn gyfyngedig i hynny.

Dyma swydd newydd sy’n gyfle cyffrous i godwr arian profiadol alluogi’r oriel i gyflawni ei gweledigaeth a’i chenhadaeth.

Mae’r swydd yn addas i rywun sydd ag o leiaf bum mlynedd o brofiad o godi arian yn llwyddiannus ym meysydd y Celfyddydau, Elusennau neu Addysg.

Bydd gan yr ymgeisydd delfrydol brofiad amlwg o greu incwm sylweddol, datblygu perthnasoedd â rhoddwyr a chyflawni targedau.

Lawrlwytho'r Disgrifiad Swydd yma

I wneud cais, anfonwch CV a llythyr esboniadol byr at: [email protected]  
 
I gael sgwrs anffurfiol am y swydd hon, ffoniwch Alfredo Cramerotti ar 07941 470145
 
Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: Dydd Iau 12 Mawrth 2020, 5pm