Arlunio Digidol gyda Vicky Wainwright

Vicky Wainwright
Vicky Wainwright
  • Gweithdy

Arlunio Digidol gyda Vicky Wainwright

Portffolio: Dosbarthiadau meistr i bobl 14 - 18 oed
10 Mehefin 2017, 11:00am to 5:00pm

Arbenigo mewn cyd-gynhyrchu, darlun, celf cysyniad a bwrdd stori, mi fydd Vicky yn rhannu ei sgiliau a’i dawn fel storïwr gweledol mewn darlunio, gan ddefnyddio technegau traddodiadol a digidol.

Paratowch eich proses creadigol, meddyliwch yn ehangach am y byd mae eich gwaith yn perthyn iddo. Peidiwch â dim ond bod yn artist, byddwch yn storïwr a byd grëwr!

Mi fydd y gweithdy yn ymdrin â dylunio cyffredinol a thechnegau dylunio cymeriadau.

Mi fydd Vicky yn rhoi arddangosiad byw o’i phroses gweithio, a chaiff pawb sydd yn mynychu'r sesiwn gyfle i geisio dylunio eu gwaith yn draddodiadol, ac yna ei drawsnewid yn ddigidol. Mae’r gweithdy yn cynnwys dysgu sut i lanhau ar linellau, lliwio haenog ac ymdrin â chysgodion a goleuo.

Am ragor o fanylion am Vicky, pwyswch yma

£12.50 y gweithdy neu £50 am y pum gweithdy.
Mae’r holl ddeunyddiau ar gael a wedi eu cynnwys yn y bris.

Be' ydy Portffolio? 
Mae rhaglen Portffolio MOSTYN yn ariennir gan Cyngor y Celfyddydau Cymru fel menter i bobl ifanc sydd ag angerdd â’r celfyddydau.
Fe’i anelir at fyfyrwyr yng Nghonwy sydd rhwng 14eg i 18 oed, a nôd y rhaglen yw meithrin a chefnogi myfyrwyr mwy galluog a thalentog.

Booking: 

Archebu lle'n hanfodol. Ffoniwch 01492 868191.