Artist yn Sgwrsio a Lansio Llyfr

  • Sgwrs

Artist yn Sgwrsio a Lansio Llyfr

26 Awst 2012, 2:00pm

Ymunwch â ni ar ddydd Sul, 26 Awst am gyfle arbennig i glywed yr artist, Jo Longhurst, yn sgwrsio gyda’r awdur a churadur, Sara Knelman. Byddem hefyd yn dathlu lansio cyhoeddiad diweddaraf Jo, Other Spaces.

Ynghylch prosiect Gofodau Eraill

Gofodau Eraill yw prosiect diweddaraf Longhurst ac mae’n datblygu ei diddordeb mewn syniadau o berffeithrwydd. Mae’r gwaith celf newydd yn archwilio profiadau corfforol ac emosiynol gymnastwyr elitaidd trwy bortreadau ffotograffig clasurol, ffotograffau adfedd, perfformiad a gosodwaith.

Ynghylch llyfr Other Spaces

 

Mae’r llyfr, Other Spaces, yn lyfr clawr caled â 128 o dudalennau sy’n cynnwys traethawd gan Sara Knelman a chyfweliad gyda Charlotte Cotton; dylunwyd gan Smith, a chyhoeddwyd gan Ffotogallery mewn partneriaeth â Mostyn.