Atlas Dros Dro: Artistiaid mewn sgwrs

Manon Awst, The core of things, 2022, Core-drilled Anglesey limestone and beach ball, courtesy the artist
  • Sgwrs

Atlas Dros Dro: Artistiaid mewn sgwrs

25 Mehefin 2022, 3:00pm

I gyd-fynd â lansiad Atlas Dros Dro, ymunwch â Chyfarwyddwr Alfredo Cramerotti am drafodaeth gyda thri o'r artistiaid dan sylw.

Bydd curadur a Chyfarwyddwr MOSTYN, Alfredo Cramerotti, yn arwain trafodaeth fanwl gyda thri o’r artistiaid sy’n cyflwyno gwaith yn Atlas Dros Dro: Mapio’r Hunan yng Nghelfyddyd Heddiw, Adéọlá Dewis, Manon Awst a Paul Eastwood.

Bydd y sgwrs yn rhedeg o 3yp - 4yp i gynulleidfa fyw gyfyngedig ac yn cael ei dilyn gan ddigwyddiad agoriadol a diodydd a lluniaeth a ddarperir gan Gaffi Oriel o 4yp.

Bydd y digwyddiad yn cael ei recordio a’i rannu ar ein gwefan a’n sianeli cyfryngau cymdeithasol ymhellach ymlaen.

Bydd gorchuddion wyneb a glanweithydd dwylo ar gael wrth ddod i mewn ac rydym yn cynghori mynychwyr i wisgo gorchuddion wyneb yn ystod y digwyddiad.

Cefnogir y digwyddiad hwn hefyd gan Gyfieithydd Iaith Arwyddion Prydain.

Booking: 

Am ddim 

Cyghorir archebu lle Eventbrite