Bore Coffi Mwyaf Byd

  • Gweithgaredd i blant

Bore Coffi Mwyaf Byd

26 Medi 2014, 10:30am to 4:30pm

Er budd Cymorth Canser Macmillan.

10.30 – 11.30am and 3.30 – 4.30am
Byddwn yn gweini cacennau a wnaed â llaw a bisgedi gyda the neu goffi.

Bydd ein caffi ar agor am ginio fel arfer.