Bywyd tu mewn i bac rhew yn yr Antarctig a’r Arctig

  • Sgwrs

Bywyd tu mewn i bac rhew yn yr Antarctig a’r Arctig

Darlith gan David Thomas
27 Medi 2018, 7:00pm

Ar yr wyneb, mae byd rhewllyd pac rhew yr Antarctig a'r Arctig yn gallu ymddangos fel ehangder helaeth o rew difywyd. O gloddio dan yr eira, mae’n amlwg bod y rhew yn gyforiog o fywyd sydd, yn y pen draw, yn cynnal y creaduriaid niferus sy’n rhan o’r ecosystemau morol Pegynol. Bydd y ddarlith hon yn edrych ar sut mae organebau’n byw ar a thu mewn i’r miliynau o gilometrau sgwâr o bac rhew sy’n gorchuddio Cefnforoedd yr Arctig a'r Antarctig.

 

Nos Iau 27 Medi, 7.30pm (derbyniad diodydd am 7pm)

 

AM DDIM

Cynghorir archebu ar 01492 868191 neu drwy alw i'r oriel.

 

Cyfres o Ddarlithoedd Blwyddyn y Môr

Noddir gan Rwydwaith Ymchwil Cenedlaethol Sêr Cymru ar gyfer Carbon Isel, Ynni a'r Amgylchedd

 

Bydd Cyfres o Ddarlithoedd Blwyddyn y Môr yn edrych ar amrywiaeth y bywyd yn ein moroedd ni - o facteria i forfilod.

 

Cyflwynir y darlithoedd ar nosweithiau Iau gan chwe gwyddonydd morol blaenllaw sydd i gyd yn arbenigwyr a gydnabyddir yn rhyngwladol yn eu meysydd unigol.

 

27 Medi David Thomas: Bywyd tu mewn i bac rhew yn yr Antarctig a’r Arctig

11 Hydref Stuart Jenkins: Ecoleg estroniaid morol a’r rheolaeth arnynt

25 Hydref Lewis LeVay: Ffermio cynaliadwy yn y môr - o fyd-eang i leol

8 Tachwedd Mattias Green: Llanwau, peli eira ac esblygiad

22 Tachwedd Line Cordes: Byd acwstig mamaliaid y môr

6 Rhagfyr Gareth Williams: Archwilio a dysgu oddi wrth y riffiau cwrel mwyaf anghysbell ar y Ddaear

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gwybodaeth am Rwydwaith Ymchwil Cenedlaethol Sêr Cymru ar gyfer Carbon Isel, Ynni a'r Amgylchedd (NRN-LCEE)

Mae’r NRN-LCEE yn fenter ymchwil fawr, sy’n werth £7M ledled Cymru. Mae’n cefnogi gwaith ymchwil rhagorol ar y rhyngweithio rhwng tir, dŵr a’r broses o ddarparu bwyd a chynhyrchu ynni.  Llywodraeth Cymru a Chyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru sy’n ariannu'r Rhwydwaith drwy Raglen Sêr Cymru ar gyfer denu talent wyddonol i Gymru.

 

Mae’r Rhwydwaith yn ariannu Cymrodoriaethau ac ysgoloriaethau ymchwil PhD sy’n rhan o ‘Glystyrau Ymchwil’ rhyngddisgyblaethol a chydweithredol Prifysgolion Cymru a phartneriaid eraill, yn ogystal â Chymrodoriaethau ar gyfer ymchwilwyr sy’n dychwelyd i’r byd addysg ar ôl seibiant gyrfa. Mae’r unigolion dawnus hyn yn mynd i’r afael â heriau ymchwil gwahanol sy’n berthnasol i’r gymdeithas ac i reoli adnoddau naturiol yn gynaliadwy. Yn ogystal â hyn, mae’r Rhwydwaith yn darparu arian datblygu ymchwil ac yn trefnu darlithoedd, gweithdai a digwyddiadau cyhoeddus eraill gyda’r nod o ddenu arbenigwyr ym meysydd ymchwil LCEE ac sy’n ymwneud â heriau presennol i Gymru.  

 

Mae rhagor o wybodaeth am y Rhwydwaith ar gael ar y wefan: www.nrn-lcee.ac.uk
 

 

Booking: 

AM DDIM
Cynghorir archebu ar 01492 868191 neu drwy alw i'r oriel.