Celf yn y Pnawn ym MOSTYN

  • Gweithdy

Celf yn y Pnawn ym MOSTYN

Argraffu
4 Hydref 2019, 2:00pm
Gweithdai celf i oedolion - darganfyddwch eich creadigrwydd yn ein sesiynau anffurfiol.
 
Nid oes angen unrhyw brofiad blaenorol.
 
Cynhelir yr holl sesiynau ar ddydd Gwener rhwng 2.00 a 4.00pm
 
 
 
20 Medi Arlunio
 
27 Medi Arlunio
 
4 Hydref Argraffu
 
11 Hydref Argraffu
 
18 Hydref Cyfryngau Cymysg

 

Booking: 

£ 5 y person
 
Cynghorir archebu lle (gellir archebu sesiynau sengl)