CHWILOTWYR!

  • Gweithgaredd i blant

CHWILOTWYR!

Addyrn symudol adar ac ystlymod
11 Awst 2016, 11:00am

 

Gweithgareddau celf i plant

Addyrn symudol adar ac ystlymod

 

11:00am - 12:30pm  4 - 7 oed

1:30pm - 3:00pm  8 - 14 oed

Rhaid i blant  dan 8 oed fod yng nghwmni oedolyn

Dewch i archwilio'r byd naturiol yn oriel MOSTYN dros yr haf.

Booking: 

£5 y plentyn

Archebu'n gynnar i osgoi cael eich siomi: 01492 868191