Circuit: Penwythnos Gŵyl GLITCH

  • Gŵyl

Circuit: Penwythnos Gŵyl GLITCH

Tri Diwrnod o Anufudd-Dod Creadigol
14 Hydref 2016, 6:00pm to 16 Hydref 2016, 3:00pm

Mae Gwyl GLITCH yn cael ei chynnal ym MOSTYN yn Llandudno a'r cyffiniau, a bydd yn benwythnos aturus o ddigwyddiadau annisgwyl ac arallfydol! Bydd cerddoriaeth fyw, ffilmiau, arddnanosfeydd rhyngweithiol, gwiethdai, bwyd stryd a bar.

Arddangosfeydd rhyngweithiol NODYN: Roedd y rhan sglefrio o'r arddangosfa Plaza yn cael ei gau am gig a sefydlwyd prynhawn Gwener.

Gweithdai

Cerddoriaeth fyw

Bwyd Stryd

Mynediad AM DDIM

Am wybodaeth ddiweddaraf, dilynwch GLITCH Facebook  // Instagram

Mae GLITCH yn rhan o Circuit, dan arweiniad Tate gyda chyllid gan Sefydliad Paul Hamlyn.