Clwb Celf y Teulu

Clwb Celf Y Teulu
  • Gweithgaredd i blant

Clwb Celf y Teulu

12 Hydref 2014, 11:00am to 12:30pm

Gweithdai hwyl a creadigol i deuluoedd. I blant o 5 oed i fyny a’u hoedolion.

Nodwch fod rhaid i bob plentyn fod dan ofal oedolyn.
Mae llefydd yn brin – archebwch yn gynnar i sicrhau lle.

 

 

 

Booking: 

Dydd Sul 14 Medi, 12 October, 9 November, 7 December.

11yb – 12.30yh
£4 y plentyn (£10 i deulu o 4-5)

Am ragor o wybodaeth neu archebu lle, ffoniwch â: 01492 879201 neu ebostiwch [email protected]