Clwb Celf y Teulu

  • Gweithgaredd i blant

Clwb Celf y Teulu

24 Mai 2015, 11:00am

Delfrydol ar gyfer plant dros 3 oed a'u hoedolion. Gweithdai creadigol llawn hwyl i deuluoedd.

£4 y plentyn (£10 i deulu o 5) Mae Llefydd yn brin, felly archebwch lefydd yn brin, felly archebwch le rhag ofn ichi gael eich siomi. Rhaid i bob plentyn fod yng rghwmni oedolyn.

Mae caffi cyfeillgar tuag at blant yma gyda adnoddau newid babis a lle i gadw eich coits yn ystod y gweithdy.