Cofio Nôl

  • Cyfres Hanes

Cofio Nôl

Bostmyn Llandudno
15 Tachwedd 2016, 2:00pm

Bydd Ken Jones, a oedd yn gweithio ar gyfer Swyddfa'r Post am 42 o flynyddoedd, yn rhannu ei atgofion o ddechrau fel bachgen Telegram a wedyn fod yn postman lleol.

Mae croeso i chi ddod a lluniau ac unrhyw bethau cofiadwy sy'n ymwneud â'r gwasanaeth post lleol.

Booking: