Cofio Nôl... Siopau dillad yn Llandudno dros y blynyddoedd

  • Sgwrs

Cofio Nôl... Siopau dillad yn Llandudno dros y blynyddoedd

6 Chwefror 2018, 2:00pm

Fel rhan o Milltiroedd Creadigrwydd arddangosfa MOSTYN, ymunwch â ni i drafod siopau dillad yn Llandudno dros y blynyddoedd. Ar ddydd Mawrth, Chwefror 6ed am 2yp, dewch i rannu eich atgofion a dwyn ynghyd unrhyw ffotograffau neu gofebau sy'n ymwneud â'r pwnc.

 

Booking: 

Am ddim

[email protected]

01492868191 (Maw-Sul, 10:30-17:00)