Cofio'r Pryd

  • Cyfres Hanes

Cofio'r Pryd

Cerddoriaeth a dawnsio yn ystod yr Ail Ryfel Byd
15 Rhagfyr 2015, 2:30pm

Testun y sesiwn hwn fydd ‘Cerddoriaeth a dawnsio yn ystod yr Ail Ryfel Byd.’ Gwahoddir cyfranogwyr i ddod â ffotograffau, atgofion ac unrhyw wrthrychau sy'n ymwneud â'r pwnc. Gweinir lluniaeth ysgafn.

Mae sesiynau hel atgofion misol MOSTYN yn cyd-fynd â'n harddangosfeydd o'r Gyfres Hanes boblogaidd. WAR II 14 Tachwedd 2015 – 6 Mawrth 2016.

Sesiynau nesaf: Ail Ryfel Byd – Bwyd a dogni (19/1/16), Sinema a theatr (16/2/16).

Booking: 

AM DDIM

Argymhellir archebu lle: 01492 868191 e-bost: [email protected]