Cofio'r Pryd

  • Cyfres Hanes

Cofio'r Pryd

Bywyd Teuluol yn ystod yr Ail Ryfel Byd
19 Ebrill 2016, 2:30pm

Testun y sesiwn hwn fydd ‘Bywyd Teuluol yn ystod yr Ail Ryfel Byd’. Gwahoddir cyfranogwyr i ddod â ffotograffau, atgofion ac unrhyw wrthrychau sy'n ymwneud â'r pwnc. Gweinir lluniaeth ysgafn.

Mae sesiynau hel atgofion misol MOSTYN yn cyd-fynd â'n harddangosfeydd o'r Gyfres Hanes boblogaidd. WAR II 14 Tachwedd 2015 – 8 Mai 2016

Booking: 

AM DDIM

Argymhellir archebu lle: 01492 868191 e-bost: [email protected]