Collage blodau

  • Gweithgaredd i blant

Collage blodau

Gweithdai celf I blant
25 Gorffennaf 2019, 11:00am


I ddathlu Llandudno yn ei Blodau byddwn yn cynnal gweithdy galw heibio i greu murlun blodau enfawr ar wal ein stiwdio.

Dydd Iau, 25 Gorffennaf

 

11yb - 3:30yp

Booking: 

Gweithgareddau galw heibio ar gyfer bob oedran
 
Rhaid i bob plentyn fod yng nghwmni oedolyn

[email protected]
01492868191
 
Gyda chefnogaeth: Cyngor Tref Llandudno