Creu collage portread

  • Gweithgaredd i blant

Creu collage portread

Gweithdy Pasg I blant 8-14 oed
25 Ebrill 2019, 11:00am

11:00yb to 12:30yp
 

 
Ar gyfer y sesiwn hon gall plant ddod â llun i seilio'r collage arno os nad ydynt yn dymuno (nid yw'n orfodol).

Booking: 

£ 5 y plentyn

Cynghorir archebu'n gryf

01492868191 [email protected]