Creu crog macramé i pot planhigyn gyda welsheggdesigns

welsheggdesigns
welsheggdesigns
  • Gweithdy

Creu crog macramé i pot planhigyn gyda welsheggdesigns

Gweithdai i oedolion
27 Gorffennaf 2019, 10:30am to 5:00pm

Roedd Macramé yn boblogaidd yn y 70au ac mae bellach yn mwynhau ei adfywiad ei hun gyda thwist modern. Mae'n grefft hamddenol iawn unwaith y byddwch chi'n gyfarwydd â'r clymau, a bydd y gweithdy hwn yn eich cyflwyno i'r technegau.

Bydd y gweithdy hwn yn dechrau gyda dysgu ychydig o glymau sylfaenol (Cwlwm Sbiral, Cwlwm Sgwâr, Clymu lapio) a byddwn yn ymarfer y rhain trwy wneud torch allwedd. Yna byddwch yn symud ymlaen at greu eich hongiwr planhigyn macramé pwrpasol, a bydd Sian o welsheggdesigns yn eich tywys trwy bob cam o'r broses a'r camau terfynol.

Bydd pob cyfranogwr yn creu 2 torch allwedd, a 1 crog macramé i pot planhigyn.

Darperir yr holl ddeunyddiau, ond dewch â'ch pot planhigyn eich hun, fel y gallwch chi greu eich crog i fesur.

Bydd cyfle hefyd i brynu cord macramé ychwanegol gan Sian, am dâl ychwanegol.

Ni fydd angen unrhyw brofiad blaenorol.

£45 yr pen [Myfyrwyr £40]

Booking: 

Mae archebu'n hanfodol, cysylltwch â'n siop dydd Mawrth - dydd Sul 10.30yb - 5.00yp.

01492 868191 neu [email protected]

Archebu ar-lein trwy Eventbrite

Polisi ad-dalu ar gael yma