Cyflwyniad i beintio gydag olew: Bywyd llonydd gyda Jonathan Brier

Jonathan Brier
Jonathan Brier
  • Gweithdy

Cyflwyniad i beintio gydag olew: Bywyd llonydd gyda Jonathan Brier

Gweithdai creadigol i oedolion
29 Gorffennaf 2018, 10:30am to 4:00pm

Drwy gydol y gweithdy, bydd yr arlunydd Jonathan Brier yn rhoi cyflwyniad i beintio olew ac yn egluro’r offer a'r technegau sydd eu hangen i'ch galluogi i beintio’n hyderus gyda phaent olew. Drwy ddefnyddio bywyd llonydd fel sail i'r gweithdy, bydd Jonathan yn ymdrin â: theori lliw, cymysgu lliwiau, peintiad isaf, tiroedd, braslunio gydag olew, gan weithio gyda phalet cyfyngedig a phalet safonol, a phaent.

Darparir yr holl ddeunyddiau, a fyddech gystal â dod ag unrhyw ddeunydd ffynhonnell, darluniadau neu ysbrydoliaeth yr hoffech weithio ohonynt gyda chi.

Ni fydd angen unrhyw brofiad blaenorol.

£45 yr pen.

Booking: 

Mae archebu'n hanfodol, cysylltwch â'n siop dydd Mawrth - dydd Sul 10.30yb - 5.00yp.

01492 868191 neu [email protected]