Cyflwyniad i Brintiau Sychbwynt gyda Nigel Morris

Introduction to Dry-point printmaking with Nigel Morris
Introduction to Dry-point printmaking with Nigel Morris
  • Gweithdy

Cyflwyniad i Brintiau Sychbwynt gyda Nigel Morris

Gweithdai creadigol i oedolion
17 Tachwedd 2018, 10:30am to 4:00pm

Bydd gwneuthurwr printiau a hwylusydd Chanolfan Argraffu Ranbarthol Nigel Morris yn eich cyflwyno i'r dechneg sychbwynt.

Yn ystod y gweithdy byddwch yn gwneud plât sychbwynt trwy luniau i mewn i len plastig ysgythru. Yna bydd Nigel yn eich tywys trwy incio plât gan ddefnyddio'r dull intaglio, ac wedyn i'r broses argraffu gan ddefnyddio gwasg argraffu i gynhyrchu eich delwedd derfynol.

Darparir yr holl ddeunyddiau, a fyddech gystal â dod ag unrhyw ddeunydd ffynhonnell, darluniadau neu ysbrydoliaeth yr hoffech weithio ohonynt gyda chi.

Ni fydd angen unrhyw brofiad blaenorol.

£45 yr pen.

Booking: 

Mae archebu'n hanfodol, cysylltwch â'n siop dydd Mawrth - dydd Sul 10.30yb - 5.00yp.

01492 868191 neu [email protected]