Cyfres Podlediad McKenzie Wark: The Artist-Publisher

  • Digwyddiad Digidol

Cyfres Podlediad McKenzie Wark: The Artist-Publisher

Mewn sgwrs gyda Jacqueline de Jong
2 Chwefror 2022, 5:00pm to 18 Chwefror 2022, 5:00pm

Gall cyhoeddi hefyd fod yn fath o arfer celf. Yn y gyfres podlediadau The Artist-Publisher, mae McKenzie Wark yn siarad ag artistiaid sydd hefyd yn gyhoeddwyr a chyhoeddwyr y mae eu gwaith yn fath o arfer celf. Cylchgronau a llyfrau, wedi'u gwneud yn rhad neu yn eu miloedd, neu gyfnodolion ar y we sydd ar gael am ddim - mae'r rhain yn ymddangos yn wrthgyferbyniol i'r gwaith celf unigryw. Ac eto mae creu ystyr o amgylch arferion celf yn gofyn am y math arall hwn o arfer o gyhoeddi gweithiau ysgrifenedig. 

Ymhlith y cyfranwyr mae Julieta Aranda, Jacqueline de Jong, Deluge Books, Hedi El Kholti a GB Jones. Mae'r gyfres yn cynnwys cyflwyniad gyda Juliette Desorgues.

McKenzie Wark yw'r awdur, ymhlith pethau eraill, o Philosophy for Spiders: on the low theory of Kathy Acker (Duke University Press 2021) a The Beach Beneath the Street: the Everyday Life and Glorious Times of the Situationist International (Verso 2011). Mae hi'n athro diwylliant a'r cyfryngau yn The New School yn Ninas Efrog Newydd.

Ystyrir Jacqueline de Jong (g. 1939, Hengelo, Yr Iseldiroedd) yn un o ffigurau artistig digyffelyb yr avant-garde ôl-ryfel. Yn y 1960au daeth i gysylltiad â'r Situationist International (SI) a Gruppe SPUR radical, ac aeth ymlaen i sefydlu The Situationist Times, a gafodd ei gydnabod fel un o gyfnodolion pwysicaf ac arbrofol ei gyfnod. Drwy gydol ei gyrfa dros hanner canrif, mae de Jong wedi datblygu arfer peintiol unigryw, sy'n ymgorffori erotigiaeth, trais a hiwmor. Yn ystod y blynyddoedd diwethaf, mae hi wedi cael arddangosfeydd unigol mawr yn Moderna Museet, Stockholm (2012); Musée Les Abattoirs, Toulouse (2018); ac Amgueddfa Stedelijk, Amsterdam (2019), yn ogystal ag arolwg gyrfa, a drefnwyd ar y cyd gan WIELS, Brwsel (2021) a MOSTYN, Cymru, lle mae i’w weld ar hyn o bryd (2021-22). Mae hi wedi'i chynnwys mewn sawl casgliad cyhoeddus pwysig, gan gynnwys Centre Pompidou, Paris; Amgueddfa Stedelijk, Amsterdam; Moderna Museet, Stockholm a MOCA, Toronto. Yn 2019 cyflwynodd Gweinidogaeth Diwylliant Ffrainc a Gwobr AWARE i Artistiaid Benywaidd y Wobr Teilyngdod Eithriadol i de Jong i gydnabod ei gyrfa eithriadol.

Dyluniad graffig: Kévin Blinderman
Cymorth Technegol: Sableradio
Cefnogir gan Borzello a Garfield Weston Foundation

Link to Soundcloud