CYNHADLEDD

  • Seminar

CYNHADLEDD

Giant Step 2 (Canol yr Ymylon ac Ymylon y Canol)
21 Medi 2012, 10:00am to 23 Medi 2012, 5:00pm

Mae’r gynhadledd hon, gynhelir ym MOSTYN, yn edrych ar rôl sefydliadau o fewn diwylliant cyfoes. Down ag artistiaid, curaduron, ymarferwyr credigol ac eraill at ei gilydd i drafod a dadlau sut mae unigolion a sefydliadau yn gallu meithrin ac annog deinameg diwylliannol lleoliad neu gymdeithas, yn enwedig mewn ardaloedd ble nad oes cynulleidfa feirniadol mor amlwg.

Mae’r siaradwyr yn cynnwys: Annie Fletcher (Van Abbemuseum), Fernando Garcia-Dory (artist a gweithredwr), James Green (Cyfarwyddwr, Newlyn Art Gallery), Michele Horrigan (artist a Chyfarwyddwr Askeaton Celfyddydau Cyfoes), Alistair Hudson (Grizedale Arts), John Plowman a Nicola Streeten (Cyfarwyddwyr, Beacon Art Project), Pete Telfer (Culture Colony).