Dod a Chelf yn Fyw gyda Elly Strigner

llun Portffolio
Elly Strigner
  • Gweithdy

Dod a Chelf yn Fyw gyda Elly Strigner

Portffolio: Dosbarth feistr dan arweiniad artist i bobl ifanc 14 – 18 oed
8 Gorffennaf 2017, 11:00am to 5:00pm

Oherwydd ei brwdfrydedd tuag at arlunio, torri a phastio, lliwiau a siapiau, llythrennedd, printio, breuddwydio, dwdlo, ysgrifennu a darllen, mae Elly yn arbenigo mewn animeiddio, dylunio, ysgrifennu a llyfr wneuthuriad. Mae ei angerdd tuag at wneud a symud ei chreadigaethau i adrodd stori yn gyrru ei gwaith celf, ac mi fydd hyn bendant yn dod i’r amlwg yn ei gweithdy.

Mi fydd y gweithdy ei hun yn dechrau gyda dylunio cymeriadau a golygfeydd maent yn gallu creu bwrdd straeon allan ohonynt. Caiff rhain wedyn eu trawsnewid mewn i olygfeydd wedi’i animeiddio trwy ddefnyddio techneg stop-frame paper cut-outs, tynnu lluniau yn ddi-stop, ffrâm wrth ffrâm ac yna ychydig o claymation (os ydych awydd creu rhywbeth 3D yn hytrach na 2D).

£12.50 y gweithdy neu £50 am y pum gweithdy.
Mae’r holl ddeunyddiau ar gael a wedi eu cynnwys yn y bris.

Be' ydy Portffolio? 
Mae rhaglen Portffolio MOSTYN yn ariennir gan Cyngor y Celfyddydau Cymru fel menter i bobl ifanc sydd ag angerdd â’r celfyddydau.
Fe’i anelir at fyfyrwyr yng Nghonwy sydd rhwng 14eg i 18 oed, a nôd y rhaglen yw meithrin a chefnogi myfyrwyr mwy galluog a thalentog.

Booking: 

Archebu lle'n hanfodol. Ffoniwch 01492 868191.