Dysgu i Dynnu lun

  • Gweithgaredd i blant

Dysgu i Dynnu lun

creaduriaid ysgarthol
2 Tachwedd 2018, 11:00am

11yb - 12:30yp

 

Ydych chi'n hoffi tynnu llun?
 
Ydych chi'n 8 - 14 oed?
 
Dewch draw a dysgu i dynnu creaduriaid ysgarthol gyda'r artist a'r darlunydd Tim Dickinson.

Booking: 

£ 5 y plentyn
 
Cynghorir archebu
 
 
01492868191