FAMILY FUN

  • Gweithgaredd i blant

FAMILY FUN

Creu eich cod darluniol cyfrin eich hun
17 Ebrill 2016, 11:00am

Creu eich cod darluniol cyfrin eich hun wedi'i ysbrydoli gan ein harddangosfa.

 

11:00yb - 12:30yp

Delfrydol ar gyfer plant dros 3 oed a'u hoedolion. Gweithdai creadigol llawn hwyl i deuluoedd.

Mae caffi cyfeillgar tuag at blant yma gyda adnoddau newid babis a lle i gadw eich coits yn ystod y gweithdy. 

 

Booking: 

£5 y plentyn

Mae llefydd yn brin, felly archebwch le rhag ofn ichi gael eich siomi.

 

Rhaid bob plentyn fod yng nghwmni oedolyn.

I gael rhagor o fanylion neu i archebu lle, ffoniwch 01492 868191 neu anfonwch e-bost i [email protected]