Ffair Brintiau Gogledd Cymru

Inky Birds, Karoline Rerrie, Marian Nixon
Inky Birds, Karoline Rerrie, Marian Nixon
  • Gŵyl

Ffair Brintiau Gogledd Cymru

Sadwrn 11 Tachwedd
11 Tachwedd 2017, 10:30am

Bydd dros 40 o wneuthurwyr print, o bob rhan o'r DU, yn cyflwyno gwaith i'w werthu ym mannau prydferth Edwardaidd yr oriel.

Mae Ffair Brintiau Gogledd Cymru, a drefnir mewn partneriaeth â'r Ganolfan Argraffu Ranbarthol, yn gyfle gwych i siopwyr brynu celf fforddiadwy a gwreiddiol yn uniongyrchol o'r artist, mewn digon o amser i'r Nadolig.

Bydd gweithdai argraffu galw heibio AM DDIM, gan gynnwys 'Gwneud argraffu Cerfweddol Technoleg-isel', 'Agraffau Colagraffau Technoleg-isel'. Hefyd dewch draw i'n Gweithdy Gwneud Bathodynnau, trwy'r dydd, dim ond £1 y bathodyn. Bydd hefyd chyflwyniadau brint a chyfleoedd i ennill gwobrau gwych sy'n gysylltiedig â phrint.

Arddangoswyr:
Aberystwyth Printmakers / Ruth Allen / Amanda Hillier Printmaking / Ann Bridges / Angus Vasili Silkscreen Artist / Arlo Kinski / Art Estella Scholes / Carloe Randall Etchings / Joanna Clark / Colours of East / Cranfield Colours / Tara Dean / Jacqui Dodds / Sarah Falla / Folded Forest / Amanda Hamilton-Williams / Happy Space Sloth / John Hedley  / Sarah Hopkins / Indiepop Press & Inky Birds Press / John Purcell Paper / Jude Riley Marbling / Marian Nixon Printmaker / Molly Brown Prints / Nigel Morris Artist / Peris & Corr / Heather Prescott / Pressing Matters Magazine / Print Garage / Printmaking Today / Rach Red Designs / Regional Print Centre / Karoline Rerrie / Reveal Printmakers / Sophie Schärer / Stiwdio Refail / Elly Strigner / Swondonkey / Ruth Thomas / Wanda Garner Artist Printmaker / The Way to Blue / Anna Wilson / Yuck Print House 

Ar Agor 10.30yb - 5.00yb
Mynediad AM DDIM

mewn partneriaeth gyda