Ffair Grefft Gyfoes Gogledd Cymru 2019

Ffair Grefft Gyfoes Gogledd Cymru 2019
Logo
  • Gŵyl

Ffair Grefft Gyfoes Gogledd Cymru 2019

Dathliad o Grefft Gyfoes ym MOSTYN
9 Mawrth 2019, 10:30am to 5:00pm

Ffair Grefft Gyfoes Gogledd Cymru 2019 Dydd Sadwrn 9fed Mawrth 2019

#mostyncraft #nwcraft

Almost Alchemy - Kate HH Studio / Evelyn Albrow Ceramics / Art Estella Scholes / BA (Hons) Applied Arts, Level 5 Students - Prifysgol Glyndwr University / Jamie Barnes - Printmaker / Baskets by Mandy Coates & Rosie Farey / Lucy Baxendale / Bev Bell-Hughes / Terry Bell-Hughes / The Black Fish Press / Nicola Briggs Ceramics / Caroline Brogden Contemporary Jewellery / Kirsti Hannah Brown Ceramics / Linda Caswell / Suzanne Claire Jewellery / Cmglassdesigns / Jess Collinge / Lucy Copleston Exclusive Jewellery / Bethan Corin / Helen Davies Glass / Dirt and Hands / Jacqui Dodds / Gary Edwards / Natalie Laura Ellen / Lucy Elisabeth / Beca Fflur / Amanda Glanville -Maker of Tiny Glass Stuff / Glosters / Annie Greenwood Ceramics / Marian Haf / Helfa Gelf / Amanda Hillier Printmaking / Inner Finn / Irene and Edith / Jo Lavelle Jewellery / Lost in the Woods / Julie Mellor & Roz Mellor / MenaiDesigns Dyluniadau & Hanna Liz Jewellery / Sarah Malone Ceramics / Miss Marple Makes / Jenny Murray Ceramics / No6 The Studio / Notch Handmade / Katy O'Neil / Ruth Packham / Sara Piper Heap / Nancy Power Prints / Regional Print Centre / Jude Riley Marbling / Jane Samuel Ceramics / Simon Smith Ceramics / Sonraclay / Elly Strigner / Faye Trevelyan Fused Glass / Upsydaisy Craft / Karen Williams / Heulwen Wright & Clare Orr / Wilding

Rydym yn llawn cyffro wrth gyhoeddi manylion Ffair Grefft Gyfoes Gogledd Cymru, cynhelir y ffair ar ddydd Sadwrn 9fed o Mawrth 2019 yn Oriel MOSTYN Llandudno. Edrychwn ymlaen at groesawu artistiaid, dylunwyr a gwneuthurwyr i gyflwyno eu gwaith i'w werthu ym mannau prydferth Edwardaidd yr oriel.

Bydd y ffair yn gyfle gwych i siopwyr brynu crefftau fforddiadwy a gwreiddiol yn uniongyrchol gan yr artistiaid. Bydd gweithdai galw heibio AM DDIM a chyfleoedd i ennill gwobrau gwych sy'n gysylltiedig â chrefftau. Mae mynediad AM DDIM

Bydd yr incwm a gynhyrchir gan Ffair Grefftau Gyfoes Gogledd Cymru, ac elw o'r raffl wobr, yn cael ei fuddsoddi yn ôl i'n rhaglen arddangos ac ymgysylltu.

#mostyncraft #nwcraft