Ffotograffiaeth tirwedd ffug gyda James Griffiths

llun James Griffiths
James Griffiths
  • Gweithdy

Ffotograffiaeth tirwedd ffug gyda James Griffiths

Portffolio: Dosbarthiadau meistr i bobl 14 - 18 oed
27 Mai 2017, 11:00am to 5:00pm

11.00yb - 5.00yh

Ffugio tirwedd gan ddefnyddio rhith optegol a chamera digidol.

Mi fydd y gweithdy hwn yn seiliedig ar ffugio tirluniau o ddeunyddiau sydd ar gael yn barod gan ddefnyddio rhith optegol, a ffotograffiaeth digido ôl-gynhyrchu.
Mi fydd James yn dysgu sgiliau ymarferol i ehangu ffotograffiaeth ddigidol gyda thechnegau arbrofol, yn ogystal ag yr ymarferion gorau i ymgorffori ffotograffiaeth i’r datblygiad a’r ddogfennaeth o ymarferiad proffesiynol celfyddydol.

£12.50 y gweithdy neu £50 am y pum gweithdy.

Mae’r holl ddeunyddiau ar gael a wedi eu cynnwys yn y bris.

Be' ydy Portffolio?

Mae rhaglen Portffolio MOSTYN yn rhan o Griw Celf a ariennir gan Cyngor y Celfyddydau Cymru fel menter i bobl ifanc sydd ag angerdd â’r celfyddydau. Fe’i anelir at fyfyrwyr yng Nghonwy sydd rhwng 14eg i 18 oed, a nôd y rhaglen yw meithrin a chefnogi myfyrwyr mwy galluog a thalentog.

Booking: 

Archebu lle'n hanfodol. Ffoniwch 01492 868191.