Gwaith Mosaig Gwych

  • Gweithdy

Gwaith Mosaig Gwych

Gweithdy celf i blant rhwng 5-10 oed
5 Chwefror 2017, 11:00am

11:00yb - 12:30yp

Creu teilsen fosäig liwgar gan ddefnyddio clai modelu.Gallwch fynd ag ef adref ac hongian ar eich wal!

Rhaid i blant dan 8 oed fod yng nghwmni oedolyn.

Booking: 

£5 y plentyn

Cynghorir archebu

[email protected]

01492868191