Gweithdai Celf i Blant

  • Gweithgaredd i blant

Gweithdai Celf i Blant

Creu balŵn aer poeth gan ddefnyddio papier-maché
2 Hydref 2016, 11:00am

Gweithdai Celf i Blant ar gyfer plant rhwng 5 ac 11 oed

 

11.00am - 12.30pm

 
Dydd Sul 2il Hydref - Creu balŵn aer poeth gan ddefnyddio papier-maché

 

 

Booking: 

£5 y plentyn.  Byddai’n syniad da archebu lle.

 

Rhaid i blant dan 8 oed fod yng nghwmni oedolyn.