Gweithdy Digidol: Codio 101

Workshop image
Digital Workshop: Coding 101
  • Gweithdy

Gweithdy Digidol: Codio 101

Ar gyfer plant 12+ ac oedolion
31 Hydref 2019, 10:00am to 3:00pm

Bydd y gweithgaredd hwn yn cyflwyno rhaglennu i ddechreuwyr, byddwch yn dysgu hanfodion rhaglennu ar Arduino trwy wneud eich prosiect creadigol eich hun.

Efallai eich bod am ychwanegu goleuadau, effeithiau sain, moduron, rheolaeth a rhyngweithio?

Byddwch yn cael cyfle i arbrofi cymaint ag y dymunwch.

 

Ardunio

Booking: 

Sesiynau 50 munud yn dechrau 10am / 11 am / 1pm / 2pm

Dewiswch amser y sesiwn wrth archebu'ch tocyn

£5.00 yr pen

Nodwch ogydd: Mae angen i chi arbed lle ar gyfer pob person sy'n mynychu'r gweithdy.

Archebu hanfodol.

I archebu lle, via Eventbrite

neu drwy siop MOSTYN ar 01492 879201 (yn ystod oriau agor)