Gweithdy fodrwyau stacio arian gyda Karen Williams

Karen Williams - stacking rings
Karen Williams - stacking rings
  • Gweithdy

Gweithdy fodrwyau stacio arian gyda Karen Williams

Gweithdai i oedolion
7 Ebrill 2019, 10:30am to 4:00pm

Crëwch gasgliad o fodrwyau stacio gan ddefnyddio gwifren arian o wahanol siapiau a meintiau. Byddwch yn arbrofi gyda pwnshis a gwifren i greu gweadau cyferbyniol, gyda chopr i ddechrau cyn gweithio mewn arian. Bydd y gweithdy ymarferol yn eich cyflwyno i dechnegau gwneud gemwaith sylfaenol gan gynnwys llifio, ffurfio a sodro arian.

Darparir yr holl ddeunyddiau, a fyddech gystal â dod ag unrhyw ddeunydd ffynhonnell, darluniadau neu ysbrydoliaeth yr hoffech weithio ohonynt gyda chi.

[Am dâl ychwanegol, mae yna opsiwn i brynu gwifren arian ychwanegol yn uniongyrchol wrth Karen]

Ni fydd angen unrhyw brofiad blaenorol.

£65 yr pen [Myfyrwyr £60]

Booking: 

Mae archebu'n hanfodol, cysylltwch â'n siop dydd Mawrth - dydd Sul 10.30yb - 5.00yp.

01492 868191 neu [email protected]

Archebu ar-lein trwy Eventbrite

Polisi ad-dalu ar gael yma