Gweithdy Nadolig ar gyfer plant rhwng 5 -12 oed

christmas image
image
  • Gweithgaredd i blant

Gweithdy Nadolig ar gyfer plant rhwng 5 -12 oed

Argraffwch gardiau Nadolig eich hun!
15 Rhagfyr 2019, 11:00am

11.00yb - 12.30yp

Byddwch yn greadigol a defnyddiwch dechnegau argraffu i greu cardiau Nadolig unigryw ar gyfer eich ffrindiau a'ch teulu.

Rhaid i blant o dan 8 oed fod yng nghwmni oedolyn.

Booking: 

£5 y plentyn. 

Cyghorir archebu lle.
 
Via Eventbrite neu via  siop MOSTYN ar 01492 868191 yn ystod oriau agor.