Gweithgareddau’r Gwyliau i Blant: Cloch Wynt

  • Gweithgaredd i blant

Gweithgareddau’r Gwyliau i Blant: Cloch Wynt

11 Awst 2015, 11:00am
Creu cloch wynt o wrthrychau wedi’u hailgylchu. 11.00am-12.30pm (3-7 oed) or 1.30pm-3.00pm (8-12 oed)

Booking: 

£5 y plentyn y sesiwn. Argymhellir archebu lle. Mae’n ofynnol i blant o dan 8 oed ddod gydag oedolyn.