Gweithgareddau Hanner Tymor i Blant

  • Gweithgaredd i blant

Gweithgareddau Hanner Tymor i Blant

27 Mai 2015, 11:00am to 3:30pm

(3-7 oed) Creu tegan Jac Sbonc Oes Fictoria - 11am – 12.30pm

(8-12) oed Creu soetrop (animeiddio cyn dyfodiad y ffilm) - 2pm – 3.30pm
 

 

 

 

Booking: 

£5 y plentyn, rhaid i blant dan 8 oed fod yng nghwmni oedolyn. Archebu’n hanfodol.