Gwneud y Tro a Thrwsio

  • Gweithdy

Gwneud y Tro a Thrwsio

gyda Patrick Joseph
23 Ebrill 2016, 10:30am

10.30yb - 4.30yp
Gweithdy ail-bwrpasu ar gyfer pob gallu.

Nid yw dogni yn bodoli heddiw ond, fel deuwn yn fwy ymwybodol o oblygiadau amgylcheddol ein cymdeithas sy'n cael gwared â phethau o hyd, mae ysbryd Gwneud y Tro a Thrwsio mor berthnasol ag y bu erioed! Dewch draw i'n gweithdy Gwneud y Tro a Thrwsio gyda'r teiliwr Patrick Joseph, ac ail-bwrpaswch y dillad na allwch gael gwared ohonynt. Ail wynt i hen jîns, sgertiau a siacedi!

Nid oes angen sgiliau gwnïo arnoch. Dewch â 4 dilledyn gyda chi, byddwn yn gweithio ar y dilledyn mwyaf addas yn y gweithdy.

Peidiwch â phrynu, ail-bwrpaswch!

Booking: 

£40

Mae llefydd yn brin, archebwch eich lle heddiw!
Ffôn 01492 868191 neu e-bost: [email protected]