Gwyl Gwanwyn 2013

Gwyl Gwanwyn
  • Gweithdy

Gwyl Gwanwyn 2013

MOSTYN – Rhaglen Ieuenctid
29 Mehefin 2013, 2:00pm

Mae MOSTYN wedi cael ei dewis i gynrychioli Rhanbarth Gogledd-ddwyrain Cymru i arwain y prosiect Comisiynydd Dewis trwy gydol Mai/ Mehefin mewn cydweithreded ag Age Cymru a Gŵyl Gwanwyn.

Mae’r prosiect Comisiynydd Dewis wedi galluogi’r bobl ifanc oedran 15 – 25 sef rhaglen newydd pobl ifanc MOSTYN y cyfle i weithio gyda’i gilydd am y tro cyntaf fel grŵp. Mae’r prosiect wedi darparu’r bobl ifanc gyda’r profiad unigryw ar sut i datblygu prosiect, gan ganiatáu nhw i ymchwilio a cyfnewid syniadau a rhannu ei profiadau gyda’r cenhedlaeth hŷn, gweithio ynghyd gyda mudiadau fel Blind Veterans UK, Cartref Gofal Llys Erw, Cartref Gofal Llys Elian a Cymuned TAPE i ddatblygu gwaith sain a ffilm ddigidol sy’n seiliedig ar y testun ‘ Beth oedd Nos Sadwrn allan yn feddwl i mi tra’r oeddwn i’n ifanc?’

Bydd y prosiect digidol yn cael ei arddangos i’r cyhoedd ym MOSTYN ar Sadwrn y 29 ain o Fehefin, gan gynnwys gosodiad sain a bocsys atgofion synhwyrol creuwyd gan y MOSTYNNinjas: Rhaglen ieuenctid oedran 11-14, sy’n dal atgofion ei neiniau a theidiau, teuluoedd a ffrindiau sy’n 55 oed neu’n hŷn am eu nos Sadwrn nodweddiadol tra’n yn ei harddegau.