Hwyl Gwyliau’r Pasg!

  • Gweithgaredd i blant

Hwyl Gwyliau’r Pasg!

Gweithdy celf i blant rhwng 5-10 oed
20 Ebrill 2017, 11:00am

Gwnewch gwningod ‘sanau mewn basged!

11.00yb - 12.30yp

Rhaid i blant dan 8 oed fod yng nghwmni oedolyn.

Booking: 

£5 y plentyn

Cynghorir archebu

[email protected]

01492868191