Hwyl Gwyliau'r Pasg

  • Gweithgaredd i blant

Hwyl Gwyliau'r Pasg

Gwneud blodau'r gwanwyn lliwgar efo paent a gludwaith
6 Ebrill 2016, 1:30pm

Hwyl Gwyliau'r Pasg Yn MOSTYN

Gwneud blodau'r gwanwyn lliwgar efo paent a gludwaith

11.00am - 12.30pm 3-7 oed (rhaid i blant fod ung nghwmni oedolyn)

1.30pm - 3.00pm 8-12 oed

 

Booking: 

£5 y plentyn

Niferoedd yn gyfyngedig - archebu'n gynnar i osgoi cael eich siomi.