Hwyl i'r Teulu (Gorffennaf)

photo
  • Gweithgaredd i blant

Hwyl i'r Teulu (Gorffennaf)

Hunan Bortreadau
17 Gorffennaf 2016, 11:00am

11am – 12.30pm

Gweithdai creadigol llawn hwyl i deuluoedd. Delfrydol ar gyfer plant dros 3 oed a'u hoedolion.

Llunio hunan bortread a dylunio ffram ar ei gyfer.

Booking: 

£5 y plentyn 

Am ragor o wybodaeth neu archebu lle, ffoniwch â: 01492 868191 neu ebostiwch [email protected]