Llandudno Victorian Extravaganza

fish puppet image
Fish Puppet
  • Gweithgaredd i blant

Llandudno Victorian Extravaganza

Gwneud pyped pysgodyn
5 Mai 2018, 10:30am to 4:00pm

Sesiynau galw heibio AM DDIM i blant

Dewch i wneud pyped pysgodyn eich hun fel 'takeaway' neu ychwanegu at ein harddangosiad!

*** Dros yr penwythnos *** Mae 'na wobrau anhygoel i'w hennill yn ein cystadleuaeth lliwio i blant.

Paid ag anghofio bod ein caffi yn eang ac yn addas i blant, ac yn lle gwych i ymlacio cyn mynd allan i'r dref. Ar agor tan 5.00yh.