LLAWN - Penwythnos Celfyddydau Llandudno

LLAWN logo
LLAWN - Penwythnos Celfyddydau Llandudno
  • Gŵyl

LLAWN - Penwythnos Celfyddydau Llandudno

13 - 15 Medi 2019
13 Medi 2019, 6:00pm to 15 Medi 2019, 9:30pm

Rydym yn edrych ymlaen at ddod â LLAWN - Penwythnos Celfyddydau Llandudno i'r dref eto eleni, dros benwythnos 13 - 15 Medi.

Bydd yr wyl yn llawn o gelfyddydau a pherfformiadau byw, celfyddydau gweledol, gemau a gweithgareddau o safon uchel, yn ogystal â llwybr murluniau newydd sbon a fydd yn trawsnewid adeiladau o amgylch y dref mewn moddau ffres ac annisgwyl.
 
Eleni mae'r ŵyl yn croesawu curadur newydd, Megan Broadmeadow, a fagwyd yn Nwygyfylchi ac a astudiodd yng Ngholeg Menai ym Mangor. Bydd Megan, sydd wedi'i leoli ym Mryste, a oedd, yn 2018, wedi cynhyrchu sioe gyhoeddus fawr ar gyfer yr Eisteddfod Genedlaethol ym Mae Caerdydd, yn dod ag artistiaid rhyngwladol i Ogledd Cymru ac yn cyflwyno artistiaid a pherfformwyr â chysylltiad cryf â Chymru.
 
Bydd mwy o wybodaeth yn dod yn fuan.
 
Ewch i: www.llawn.org neu dilynwch LLAWN ar Facebook / Instagram i newyddion am ddigwyddiadau dros y penwythnos ŵyl.