Llond bag o Hwyl y Gwanwyn

  • Gweithdy

Llond bag o Hwyl y Gwanwyn

Gweithdy celf i blant rhwng 5-10 oed
5 Mawrth 2017, 11:00am

11:00yb - 12:30yp

Addurnwch fag y Pasg. Darperir bagiau.

Rhaid i blant dan 8 oed fod yng nghwmni oedolyn.

Booking: 

£5 y plentyn

Cynghorir archebu

[email protected]

01492868191