MOSTYN Ninjas

  • Gweithgaredd i blant

MOSTYN Ninjas

Oedran 11-14? Gwirioni ar Gelf? Ymunwch â Ninjas!
15 Awst 2015, 1:00pm
Oedran 11-14? Gwirioni ar Gelf? Ymunwch â Ninjas!
 
Mae Ninjas MOSTYN yn grŵp o artistiaid ifanc 11-14 mlwydd oed. Maent yn cwrdd ddwywaith y mis yn yr oriel i feddwl am, i drafod ac i greu celf. 
Ymhlith prosiectau'r gorffennol mae animeiddio, argraffu, paentio a pherfformio; diddordebau'r grŵp sy'n penderfynnu ar drywydd prosiectau'r dyfodol.
 
Fe'i cefnogir gan The Camden Trust

Booking: 

£5 y sesiwn.  Mae bwrsariaethau ar gael.  Caiff niferoedd eu cyfyngu.
Am ragor o wybodaeth e-bostiwch naomi@mostyn.org